random3.jpg

Tematyka części problemowej 

 

BIM / BLCM – modelowanie cyklu życia obiektu budowlanego

  

 

Tematyka części ogólnej

 

Problemy naukowe budownictwa

 

·     Budownictwo hydrotechniczne,

·     Budownictwo ogólne,

·     Fizyka budowli,

·     Geotechnika,

·     Inżynieria materiałów budowlanych,

·     Inżynieria przedsięwzięć budowlanych,

·     Inżynieria komunikacyjna: mostowa i kolejowa,

·     Konstrukcje betonowe,

·     Konstrukcje metalowe,

·     Mechanika konstrukcji i materiałów, 

 

 Nadsyłanie i kwalifikacja prac

 

 

  

Referaty na część problemową Konferencji są zamawiane indywidualnie. 

 

Wszystkie referaty nadesłane na część ogólną Konferencji zostaną zrecenzowane dwustopniowo. 
Do wstępnej recenzji, Autor przesyła referat do Komisji Nauki właściwych Oddziałów PZITB, zgodnie 
z wytycznymi zamieszczonymi na stronie internetowej Konferencji. Ostatecznej kwalifikacji prac do druku dokonuje Komitet Naukowy Konferencji oraz recenzenci poszczególnych wydawnictw Konferencyjnych. Warunkiem wydrukowania pracy jest wniesienie przez Autora lub jednego ze współautorów pełnej opłaty konferencyjnej w terminie do 30.06.2022 r.

 

 

Wszystkie referaty nadesłane na część ogólną Konferencji zostaną zrecenzowane dwustopniowo.

 

Do wstępnej recenzji, Autor przesyła referat do Komisji Nauki właściwych Oddziałów PZITB, zgodnie z wytycznymi zamieszczonymi na stronie internetowej Konferencji. Ostatecznej kwalifikacji prac do druku dokonuje Komitet Naukowy Konferencji  oraz recenzenci poszczególnych wydawnictw Konferencyjnych. Warunkiem wydrukowania pracy jest wniesienie przez Autora lub jednego ze współautorów pełnej opłaty konferencyjnej w terminie do 30.06.2022 r.

 

Podczas Konferencji Krynica 2022 referaty wygłaszane będą po polsku, z możliwością symultanicznego tłumaczenia. W latach następnych,  artykuły przeznaczone do publikacji w języku angielskim będą wygłaszane po angielsku, natomiast przygotowane w języku polskim, będą wygłaszane po polsku.

 

 Wydawnictwa konferencyjne

Pozytywnie zrecenzowane artykuły z części problemowej zostaną opublikowane w polskojęzycznej monografii.

Autorzy proszeni są o przygotowanie  artykułów w języku angielskim lub polskim, zgodnie z wymogami czasopisma do którego został skierowany artykuł przez Komitet Naukowy Konferencji (www.krynica2022.pk.edu.pl) 

 

 

 

Archives of Civil Engineering

 

Buildings

 

Sustainability

 

Czasopismo Techniczne

 

Monografie wieloautorskie 

 

Open Engineering

 

Cement, Wapno, Beton

 

Civil and Environmental Engineering Reports

 

Scientific Review Engineering and Environmental Sciences

 

Materiały Budowlane 

 

Inżynieria i budownictwo 

 

Przegląd budowlany

 

Komunikat Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych

 

W przypadku artykułów w języku angielskim niezbędne jest przygotowanie dodatkowego streszczenia w języku polskim, które zostanie wydrukowane jako oddzielna publikacja konferencyjna.

 

Opłaty za publikacje referatów z części ogólnej ponoszą Autorzy, w zależności od czasopisma (wg preferencyjnych stawek, wynegocjowanych przez KO – Buildings: 30% zniżki, Sustainability: 20% zniżki). 

Referaty należy przygotować zgodnie z wytycznymi podanymi na stronie internetowej Konferencji. 

Organizator zastrzega sobie możliwość rozszerzenia listy czasopism. Informacja zostanie opublikowana na stronie internetowej Konferencji.

Szczegółowy proces kwalifikacji artykułów do sesji problemowej:

 

  • Przesłanie Prac do Komitetu Organizacyjnego Konferencji
  • Kwalifikacja artykułów przez recenzentów
  • Przekazanie informacji Autorom o akceptacji/odrzuceniu artykułu

Artykuły w języku angielskim z dodatkowym streszczeniem w języku polskim

Artykuły w języku polskim z dodatkowym streszczeniem w języku angielskim

 

Szczegółowy proces kwalifikacji artykułów do sesji ogólnej:

 

  • Selekcja artykułów pod względem formalnych wymogów edytorskich przez Komisje Nauki w Oddziałach PZITB
  • Odesłanie prac do Komitetu Naukowego
  • Kwalifikacja artykułów przez recenzentów czasopism Konferencyjnych
  • Przekazanie informacji Autorom o akceptacji/odrzuceniu artykułu

Artykuły w języku angielskim z dodatkowym streszczeniem w języku polskim

Artykuły w języku polskim z dodatkowym streszczeniem w języku angielskim

W przypadku czasopism wykonujących niezależne recenzje zewnętrzne proces wydawniczy może ulec wydłużeniu (nie jest on warunkowany terminem Konferencji).

 

Komisje PZITB 

Wymagania edytorskie czasopism Konferencyjnych

Formularz rejestracji na Konferencję Krynica 2022

 

 

Zgłoszenie

Zgłoszenie uczestnictwa i tematyki referatów drogą elektroniczną. Przesłanie referatów na część ogólną do Oddziałowych Komisji Nauki PZITB,według wytycznych. Wniesienie opłaty za uczestnictwo w Konferencji (I termin)

Dostarczenie

Dostarczenie zaakceptowanych referatów przez Oddziałowe Komisje Nauki PZITB do Komitetu Organizacyjnego Konferencji

Decyzja

Decyzja o przyjęciu referatu na część ogólną

Przesłanie

Przesłanie poprawionej wersji referatu do Komitetu Organizacyjnego

Termin

Ostateczny termin wniesienia opłaty konferencyjnej

Prezentacja

Przesłanie prezentacji referatu do Komitetu Organizacyjnego

KOMITETY

Magiczny Kraków


PARTNER HONOROWY

 


PATRON MERYTORYCZNY


PATRONATY MEDIALNE

 

 

 

Adres biura konferencji

Politechnika Krakowska,
bud. WIL, pok. 200A
ul. Warszawska 24, 31-155 Kraków

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

witryna: www.krynica2022.pk.edu.pl


Sekretariat Konferencji
mgr inż Marcin Kowalik
tel. +48 509 610 755

Obsługa finansowa Konferencji
mgr Jadwiga Niedośpiał
tel. +48 12 628 2029

 

Konto bankowe

Politechnika Krakowska,
ul. Warszawska 24, 31-155 Kraków

Alior Bank,
ul Łopuszańska 38D, 02-232 Warszawa
IBAN: PL09 2490 0005 0000 4600 1012 1826 
(z dopiskiem Krynica2022 oraz Imię i Nazwisko)
SWIFT: ALBPPLPW

 

 

Miejsce Konferencji